Χαμηλό τέμπλο Εκκλησίας

Χαμηλό τέμπλο Εκκλησίας όλο σιδερένιο σφυρήλατο πλεκτό διακοσμημένο με χριστιανικά σύμβολα και πλεκτές διακοσμητικές κορνίζες