Σολέας διακοσμημένος με σύμβολα

Σολέας διακοσμημένος με χριστιανικά σύμβολα