Καστρόπορτα μεγάλων διαστάσεων

Καστρόπορτα μεγάλων διαστάσεων καρφωτή καμηνευτεί  τοποθετημένη σε κεντρική είσοδο μοναστηρίου