Καστρόπορτα μεγάλων διαστάσεων

Καστρόπορτα μεγάλων διαστάσεων και βάρους.

Καρφωτή , ταμπλαδωτή με χειροποίητη κλειδωνιά, χειροποίητους αντιτριβικούς μεντεσέδες και ανοιγόμενη πόρτα στο άνοιγμα του ενός φύλλου . Τοποθετημένη σε κεντρική είσοδο μοναστηρίου.