Διάτρητος Βυζαντινός Σταυρός

Διάτρητος Βυζαντινός Σταυρός σιδερένιος δουλεμένος στο καμίνι, τοποθετημένος στους δυο μικρότερους τρούλους του ναού στον Άγιο Σημαιών στο Νέο Θεολόγο.