Βάσεις για καμπάνες

Βάσεις για καμπάνες , τάλαντα και σήμαντρα κατασκευασμένα στο εργαστήριο μας.