Αρχική Σελίδα

Δουλεύοντας στο εργαστήριο μας και δημιουργώντας με τη φωτιά το σφυρί
και το σίδερο έργα που έχουν διακοσμητικό αλλά και συμβολικό χαραχτήρα,
προσπαθώντας όσο μπορούμε να διατηρήσουμε και να συνδυάσουμε
τη πίστη και την εργασία στην αρχική της μορφή.